1. Taraflar
   Üyelik Sözleşmesi style="list-style-type:lower-latin">
  1. yeninesilhizliokuma.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İncilipınar Mah. Prof. Muammer Aksoy Bulv. Cazibe İş Merk. Kat:7 No:704 Şehitkamil / Gaziantep adresinde mukim Ebiron Bilgi ve İletişim Üyelik Sözleşmesi Teknolojileri (Bundan böyle “Ebiron Bilişim” olarak anılacaktır).
  2. yeninesilhizliokuma.com sitesinin sunduğu hızlı okuma teknikleri ve anlama programı (Bundan böyle "Eğitim Platformu" olarak anılacaktır)
  3. Eğitim Platformunu kullanmak için üye Üyelik Sözleşmesi olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır)
  4. yeninesilhizliokuma.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı diğer alan adlarından oluşan web sitesi. (Bundan böyle "Site" Üyelik Sözleşmesi olarak anılacaktır)
 2. Sözleşmenin Konusu
  1. Sözleşme’nin konusu, Site’de ilan edilen ve aşağıda ayrıca belirtilen koşullar ve şartlar dahilinde satışa sunulan hizmetlerin Üye’ler tarafından satın alınmasına ilişkin olarak, Üyelik Sözleşmesi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  1. Ebiron Bilişim Sözleşme konusunda Üyelik Sözleşmesi belirtilen hizmet’in Üye’lere sunulmasını sağlayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme Üyelik Sözleşmesi akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
  2. Taraflar, Sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarih ve 27866 sayılı Üyelik Sözleşmesi Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
  3. Üye, Eğitim Platformu üye olurken verdiği Üyelik Sözleşmesi kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Ebiron Bilişim'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan Üyelik Sözleşmesi ve taahhüt eder.
  4. Üye, Eğitim Platformuna girerken kullandığı TC Numarasını başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye söz konusu TC Numarasını kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üyelik Sözleşmesi Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Ebiron Bilişim'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Ebiron Bilişim'in söz Üyelik Sözleşmesi konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  5. Üye, Eğitim Platformunu kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan Üyelik Sözleşmesi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.
  6. Üye, Eğitim Platformunu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel Üyelik Sözleşmesi ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye diğer Üyelik Sözleşmesi üyelerin hizmetleri kullanmasını önleyici, zorlaştırıcı, onların bilgilerini ele geçirme ve değiştirme ve izlemeye yönelik faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.
  7. Eğitim Platformunda üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan Üyelik Sözleşmesi fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Ebiron Bilişim'le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ebiron Bilişim'in Üyelik Sözleşmesi üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi Üyelik Sözleşmesi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  8. Ebiron Bilişim, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Eğitim Platformunun kullanılmasından dolayı uğrayabileceği Üyelik Sözleşmesi herhangi bir zarar yüzünden Ebiron Bilişim'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  9. Üyeler, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul Üyelik Sözleşmesi etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
  10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu Üyelik Sözleşmesi ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ebiron Bilişim’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk Üyelik Sözleşmesi alanına intikal ettirilmesi halinde, Ebiron Bilişim'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  11. Ebiron Bilişim'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin Üyelik Sözleşmesi üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Ebiron Bilişim'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
  12. Eğitim Platformunun Üyelik Sözleşmesi yazılım ve tasarımı Ebiron Bilişim mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, Üyelik Sözleşmesi iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
  13. Ebiron Bilişim tarafından Üyelik Sözleşmesi Eğitim Platformunun iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen Üyelik Sözleşmesi tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  14. Ebiron Bilişim kullanıcılarına daha iyi Üyelik Sözleşmesi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Ebiron Bilişim, Üyelik Sözleşmesi üyenin Eğitim Platformu üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
  15. Ebiron Bilişim’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Ebiron Bilişim'in kendisine Üyelik Sözleşmesi ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Ebiron Üyelik Sözleşmesi Bilişim'ın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, Üyelik Sözleşmesi kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Ebiron Üyelik Sözleşmesi Bilişim'In sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Ebiron Bilişim'ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
  16. Ebiron Bilişim, üyenin kişisel Üyelik Sözleşmesi bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Ebiron Bilişim'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Ebiron Bilişim ve Üyelik Sözleşmesi Ebiron Bilişim web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  17. Ebiron Bilişim web sitesinin virus ve Üyelik Sözleşmesi benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve Üyelik Sözleşmesi gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Ebiron Bilişim web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı Üyelik Sözleşmesi sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  18. Ebiron Bilişim, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Ebiron Bilişim Üyelik Sözleşmesi web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  19. Ebiron Bilişim, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın Üyelik Sözleşmesi her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  20. Taraflar, Ebiron Bilişim'a ait Üyelik Sözleşmesi tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği Üyelik Sözleşmesi hususunu kabul ve beyan eder.
  21. Üye ve Kullanıcılar sitedeki eylemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar.
 4. Garanti, Para İadesi ve Cayma Hakkı
  1. Ebiron bilişim üyelerine Eğitim Platformunu kullanarak okuma hızını Üyelik Sözleşmesi en az iki katına çıkartacağını garanti etmektedir.
  2. Garanti hakkı; üyenin 28 Gün içerisinde verilen eğitim programını tamamlamasına rağmen okuma hızını iki katına çıkmazsa doğar;
  3. Okuma Hızının Tespiti: Üyelik Sözleşmesi Okuma hızının tesbitinde üyenin ilk 7 okuma hızı ile son 7 okuma hızı ortalaması baz alınır. Eğer ilk okuma ortalama hızı ile son okuma ortalama Üyelik Sözleşmesi hızı arasında iki kat fark yok ise üyeye eğitim platformunu 28 gün daha kullanma hakkı verilir bu ek kullanma hakkına rağmen üyenin okuma hızı yine Üyelik Sözleşmesi iki katına çıkmaz ise üyenin ödediği ücret ( %18 KDV ve %20 Gelir vergisi düşülerek) iade edilir.
  4. Garantiyi Suistimal: Ebiron Bilişim gerek gördüğü durumlarda üyenin Eğitim Üyelik Sözleşmesi Platformu üzerindeki log kayıtlarını takip ederek üyenin programa uyup uymadığını tespit eder. Eğer üye programa uymamışsa veya hileyle sistemi suistimal etmişse Garanti Koşulları düşer ve Üyelik Sözleşmesi para iadesi yapılmaz. Suistimal durumları gerekli hallerde yasal mercilere sunulur.
  5. Ödemenin Geri İade Süresi: Üye garanti kapsamında ödemesinin iadesini hak etmişse ilgili ödeme miktarı 30 iş Üyelik Sözleşmesi günü içerisinde üyenin vereceği banka hesap numarasına havale/EFT edilir.
  6. Cayma Hakkı: Eğitim paketi satın alan Üye, Site’de teknik bir problemle karşılaşması durumunda, Site’deki iletişim bilgilerinden yararlanarak Üyelik Sözleşmesi teknik destek için yardım alabilir. Eğer problem Site'den kaynaklanıyor ve satın alınan eğitim paketinin kullanılmasını engelliyorsa, Üye ödediği ücreti geri iade edilmesini talep edebilir.
 5. Sözleşmenin Feshi
   Üyelik Sözleşmesi style="list-style-type:lower-latin">
  1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Ebiron Bilişim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ebiron Bilişim üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal Üyelik Sözleşmesi etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 6. İhtilaflerin Halli
  1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Üyelik Sözleşmesi Tüketici Hakem Heyetleri ile EBİRON’un ve Üye’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Ödeme yapılması durumunda EBİRON ve Üye işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş ve Üyelik Sözleşmesi bu sözleşme geçerliliğini kazanmış sayılır.
 7. Yürürlük
  1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği Üyelik Sözleşmesi anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
Üyelik Sözleşmesi